Hofmeesterij 17
6852NA Huissen

Voetreflextherapie - Voetenvrouwtje

Inleiding

In het oude China en Egypte heeft men waarschijnlijk nooit verwacht dat een aantal duizenden jaren later hun beproefde geneeswijze gebruikt zou kunnen worden voor de behandeling van kwalen, waarvan ze in die tijd nog nooit gehoord hadden. En toch is het zo. In onze moderne samenleving komen de begrippen als stress, burn-out en RSI steeds vaker voor. Ca. 5000 jaar geleden beschikten de Chinezen en Egyptenaren al over een behandelwijze die goed toepasbaar is bij het behandelen van deze klachten, namelijk voetreflextherapie.

Wat is voetreflextherapie? Het uitgangspunt bij de voetreflextherapie is de mens in zijn totaliteit. Bij gezonde mensen zijn lichaam en geest in balans. Mocht er een verstoring optreden dan heeft het lichaam zelf een groot herstellend/genezend vermogen. Door allerlei oorzaken, zoals reeds eerder genoemd werkdruk, verkeerde werkhouding, maar ook door verkeerde voeding en psychische problemen, kan er echter een dusdanige blokkade optreden, dat het lichaam niet meer in staat is zichzelf te herstellen. Dit kan tot gevolg hebben dat een bepaald orgaan of lichaamssysteem niet goed meer functioneert, waardoor er klachten ontstaan.

Op de voeten worden alle organen, spieren en zenuwen van het lichaam gereflecteerd. Tijdens een behandeling worden alle reflexen op de voeten bewerkt. Door het bewerken van de reflexen kunnen de aanwezige spanningen en blokkades opgespoord en weggenomen worden, waardoor het lichaam zèlf weer in balans kan komen en zo het genezingsproces kan beginnen. Bij de behandeling wordt niet de ziekte behandeld, maar de zieke mens in zijn totaliteit.

Welke klachten kunnen behandeld worden? Reflexzonetherapie wordt toegepast bij nagenoeg alle vormen van chronische aandoeningen. De kwaliteit van leven wordt er praktisch altijd door verbeterd, ook bij ‘ongeneeslijke’ zieken, en niet zelden verdwijnen bijvoorbeeld bij hoofdpijnen, rugpijnen en hormonale/menstuatie pijnen de klachten geheel. Maar ook bij acute klachten en als preventieve maatregel om een goede gezondheid te waarborgen cq. te bevorderen is de therapie effectief.

Het op een juiste manier gestimuleerde zelfhelende vermogen van de mens heeft mogelijkheden, waar vaak te weinig op vertrouwd en gebouwd wordt.

Het is een veilige therapievorm en ook voor gezonde mensen is een behandeling een zeer positieve ervaring.

Er zijn reflexgebieden voor:

  • ademhaling
  • hart- en bloedvaten
  • zenuwstelsel
  • spijsvertering
  • uitscheidingsorganen
  • lymfevaten
  • het hormonale systeem
  • bewegingsapparaat

Het effect c.q. resultaat van een behandeling voetreflexologie is in het algemeen na drie of vier behandelingen merkbaar. Preventief is één behandeling per maand voldoende. Voetreflexologie is een veilige methode van behandelen. Deze methode vervangt echter geen arts of medicijnen, maar kan een aanvulling zijn op de klassieke geneeskunde en zeker in vele gevallen een aan te raden alternatief.